ΜΕΝΟΥ
Your Cart

LPA DUO MATIC 29R ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET/ΞΥΛΟΥ ARCA CALDAIE

          

 

LPA DUO MATIC

 Λέβητας Pellet/Ξύλου                                                                                         Made in Italy (Mantova)

 - Ενσωματωμένα:

  • Καυστήρας
  • Αυτόματη ανάφλεξη - τροφοδοσία

- Απόδοση: >93%
- Τύποι: 14 kW έως 150 kW
Πιστοποίηση σύμφωνα με τον ΕΝ 303.5
- Πλήρης έλεγχος νερού – καυσαερίων-κυκλοφορητών με ηλεκτρονικό πίνακα
- Εναλλάκτης ασφαλείας από την υπερθέρμανση
- Μέσος όρος αυτονομίας pellet: 15 ήμέρες
- Εγγύηση 3 χρόνια στον θάλαμο καύσης
  Σε έκδοση INOX 10 χρόνια 
- Κατασκευή βαρέως τύπου
- Αυτόματη εναλλαγή των δύο καυσίμων
- Ξεχωριστοί θάλαμοι τροφοδοσίας (ξύλου – pellet)

 

               Κέρδος έως και 50% σε σύγκριση με το πετρέλαιο